Przeglądarka Brave jako pierwsza obsługuje IPFS. To super news!

Obsługa IPFS w Brave

Począwszy od wersji oprogramowania 1.19.86 przeglądarka Brave oficjalnie dodała obsługę InterPlanetary File System (IPFS). Dzięki tej integracji, sieć IPFS rozszerza swój zasięg na miliony potencjalnych użytkowników.

To pierwsza tego typu integracja wśród wszystkich przeglądarek internetowych.

Co to właściwie oznacza?

Dotychczasowo używany protokół HTTP(S) używa Uniform Resource Locators (URL) do określenia lokalizacji wyświetlanych treści internetowych. Oznacza to że zawartość (np. stron www) musi być umieszczana w określonych lokalizacjach w imieniu jednego podmiotu. Największą wadą tej metody jest jej podatność na cenzurowanie (np. niektóre kraje blokują dostęp do części zawartości Wikipedii). Dodatkowo taka zawartość jest podatna na przeciążenia na przykład w przypadku ataków typu Denial of Service (DDoS).

IPFS rozwiązuje ten problem, identyfikując zawartość za pomocą ścieżek do treści lub identyfikatorów klientów wewnątrz jednolitego identyfikatora zasobów (URI), ale nie adresów URL. Czyli dane takie nie mają lokalizacji (są zdecentralizowane).

Stwarza to wiele możliwości a najważniejsze z nich to:

Jak dostać się do treści poprzez protokół IPFS?

Są dwa sposoby:

1) Poprzez publiczną bramkę HTTPS. Mówiąc po ludzku, wystarczy w pasku adresu wpisać adres strony zaczynający się od ipfs:// (trzeba go najpierw znać) zamiast dotychczasowej https://

2) Za pomocą lokalnego węzła IPFS. Gdy wejdziesz na stronę obsługującą protokół, przeglądarka zapyta cię, czy korzystać z zasobów za pomocą lokalnego węzła IPFS. Wystarczy to potwierdzić (screen).

Informacja o dostępie do zasobów IPFS.

Jak włączyć na stałe IPFS w Brave?

Włączenie integracji z protokołem IPFS jest bardzo łatwe. Służy do tego przełącznik w ustawieniach w sekcji Rozszerzeń (screen).
Włączenie tej opcji spowoduje że Brave automatycznie pobierze węzeł IPFS i nie będzie trzeba tej akcji za każdym razem potwierdzać.

Uruchamiane Asystenta IPFS w Ustawieniach Przeglądarki Brave

Zarówno Brave, jak i IPFS mają długą historię udanych partnerstw z innymi projektami i dostawcami. Również ta integracja wymagała wiele czasu zanim wreszcie możemy korzystać z wdrożenia. Oby tak dalej. To milowy krok w stronę decentralizacji sieci i ochrony naszych danych.